Home

Wonen in Veenendaal

Samen op weg naar ’t Goeie Spoor


De plannen voor ’t Goeie Spoor krijgen steeds meer vorm. De bestemming is in zicht en als alle seinen straks op groen staan, kunnen we in 2023 al starten met de bouw van de woningen die grenzen aan het station Veenendaal-Centrum. Maar voor het zo ver is kijken we graag even terug… én vooruit. Met omwonenden, de gemeente, de ontwikkelaar en andere belangstellenden. Want het ontwikkelen van ’t Goeie Spoor doen we samen. 

Om u inzicht te geven in het traject dat we inmiddels samen met alle geïnteresseerden hebben afgelegd, verwijzen we u graag naar onderstaande film. Hierin vertellen de gemeente, de ontwikkelaar en een omwonende meer over het proces dat uiteindelijk leidde tot de plannen voor ’t Goeie Spoor. 

 

Bekijk de film

Wonen in Veenendaal

Waar staan we nu?


Na de laatste participatiebijeenkomst op 10 november 2021 zijn op 7 maart 2022 de ruimtelijke en programmatische kaders in het College vastgesteld. Hiermee liggen de contouren van het plan vast, 10 verdiepingen ter plaatse van de Geerhof en 7 verdiepingen ter plaatse van de fietstunnel met totaal ca. 114 woningen en minimaal 59 parkeerplaatsen op eigen terrein. Klik hier om de situatietekening in het groot te bekijken.

De volgende stap is om samen met omwonende onder andere invulling te gaan geven aan het groene karakter van het gebied eromheen. Tevens zal de uitstraling van het pand verder uitgewerkt gaan worden. Daarnaast zal er in aanloop naar het Voorontwerp Bestemmingsplan diverse aanvullende onderzoeken worden gedaan. 

Meer weten over de plannen? Download hier de plannen en de impressies en bekijk hier de eerdere video.

Tijdsverloop

2018

Ruimtelijke en programmatische kaders 2018 (oa hoogte, groene zone en locatie van bebouwing door gemeente aangegeven).

September 2018

1e participatiebijeenkomst

November 2020

Nieuwe parkeernotitie.

December 2020

Omgevingsvisie inclusief het loslaten van de bouwhoogten.

2021

Actualisatie van gemeentelijke kader.

10 november 2021

2e participatiebijeenkomst.

2022

Actualisatie ruimtelijke kaders.

7 maart 2022

Vaststelling programmatische kaders in het College  ‘Massa en de bouwhoogte’.

15 september 2022

3e participatiebijeenkomst.

Wat vindt u van ’t Goeie Spoor?

Al sinds 2011 betrekken de gemeente Veenendaal en de ontwikkelaar omwonenden en andere belangstellenden bij het maken van plannen voor ’t Goeie Spoor. Er zijn inmiddels verschillende informatieavonden geweest en met de input van de deelnemers zijn de plannen nu zo goed als gereed. Nog een laatste maal willen we geïnteresseerden vragen mee te praten en te denken over de plannen zoals die er nu liggen. Graag ontvangen we uw vragen en / of input.

aaaa
#

De resultaten van de 3e burgerparticipatie

De 3e burgerparticipatie voor het nieuwbouw plan t Goeie Spoor heeft op 15 september 2022 plaats gevonden. Van de 272 aangeschreven adressen hebben zich ca 45 mensen van 29 huisadressen aangemeld. Een opkomst van ca 10%. De gemaakte opmerkingen, vragen en reacties worden opgenomen in een verslag van deze avond en zal binnenkort ook zichtbaar worden op deze site.

Mocht u tussentijds nog vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u deze vanzelfsprekend op deze site kenbaar blijven maken. Het ontwikkelteam van t Goeie Spoor zal daar, indien dit aanleiding geeft, zo spoedig mogelijk op reageren.

Contactgegevens

Meer weten over de plannen?

 

 

Wonen in ’t Goeie Spoor?

Heeft u interesse in een woning in ’t Goeie Spoor, of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan als belangstellende en ontvang geregeld updates over het project!

Meld u aan

 

1
4
3